Norbert Astaloš v evrópskych voľbách 2024

Viac informácií o kandidátovi do európskeho parlamentu, predstavenia, odkazy na sociálne siete, fotografie nájdete na nestrannom prehľade k európskym voľbám, na Programoch do volieb.

Základné informácie

  • číslo na kandidátke: 14
  • povolanie: inšpektor úradnej kontroly potravín
  • vek: 45 rokov
  • bydlisko: Rimavská Sobota rokov
  • kandidátna listina: Pirátska strana - Slovensko

Rozšírené informácie