Paulína Srovnalíková v evrópskych voľbách 2024

Viac informácií o kandidátovi do európskeho parlamentu, predstavenia, odkazy na sociálne siete, fotografie nájdete na nestrannom prehľade k európskym voľbám, na Programoch do volieb.

Základné informácie

  • číslo na kandidátke: 4
  • povolanie: vysokoškolská pedagogička
  • vek: 56 rokov
  • bydlisko: Považská Bystrica rokov
  • kandidátna listina: SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (koalícia)

Rozšírené informácie