Matúš Bystriansky v evrópskych voľbách 2024

Viac informácií o kandidátovi do európskeho parlamentu, predstavenia, odkazy na sociálne siete, fotografie nájdete na nestrannom prehľade k európskym voľbám, na Programoch do volieb.

Základné informácie

  • číslo na kandidátke: 7
  • povolanie: občiansky aktivista, vedúci mediálneho tímu
  • vek: 30 rokov
  • bydlisko: Dolná Strehová rokov
  • kandidátna listina: SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ (koalícia)

Rozšírené informácie