Tomáš Matta v evrópskych voľbách 2024

Viac informácií o kandidátovi do európskeho parlamentu, predstavenia, odkazy na sociálne siete, fotografie nájdete na nestrannom prehľade k európskym voľbám, na Programoch do volieb.

Základné informácie

  • číslo na kandidátke: 6
  • vek: 23 rokov
  • bydlisko: Košice rokov
  • kandidátna listina: Volt Slovensko

Rozšírené informácie